Sticky Flags........................................................סימניות דביקות


סימניות דביקות שמשפרות את חוויית הקריאה...
תסמנו עמודים בספר או במאמר שאתם קוראים, בעבודה או במכתב שאתם 
כותבים עם הסימניות המתוקות של שינזי קאטו.
סימניות המאויירות בשלל הדמויות שכולם כבר מכירים ואוהבים, מעלות חיוך כל פעם מחדש..

מצטערים, אין מוצרים בקולקציה זו

חזרה למעלה